Process test.01 drai_for fortuny.web
Radiographic Translation

Testiranje procesa.01: rentgenogram z razstave Intuition (Bernardi Roig: “Illuminated Head for Blinky”), 2017, detajl [povečaj sliko]

*Process test radiograph: initial 40 panel reconstruction & translation from “Untitled” by Claudine Drai, palazzo Fortuny Intuition 2017/18, 170 x 170cm [povečaj sliko]

“Fortuny Walls”, 1 od 30 [povečaj sliko]

 

Site Castings: Entwinements in Palazzo Fortuny

English | Italiano

V novembru 2017 je studio Paul O. Robinson pričel z delom v Muzeju Fortuny v Benetkah. Palača, v kateri muzej domuje, s svojimi prostori, artefakti in pripovedmi služi kot navdih za stvaritev instalacije, ki bo vsebovala vizualne elemente, glasbene kompozicije in poezijo. Instalacijo lahko primerjamo z ulivanjem časovno zaznamovanih kontekstov, ki jih vzamemo iz ‘kalupov’, jih preoblikujemo in ponovno razporedimo kot sintetično izkustveno okolje; preoblikovani ulitki se situirajo preko dialektičnih asociacij z originali. V nasprotju z ustaljenim vzorcem, po katerem muzej ali galerija predstavljata prostor, ki obiskovalca vodi skozi linearen, enostranski pogovor, Site Castings v Palači Fortuny (njenih predmetih, zgodbah, instalacijah in prostorih) vidi ‘muzo’ – dejavno soudeleženko pri ustvarjanju prepletenega interdisciplinarnega dela, ki bo obiskovalcu omogočilo doživljanje palače/muzeja znotraj novega kontekstualnega okolja, ki ga definira raznolika instalacija.

Delo lahko pojmujemo kot prostorsko, besedilno in glasbeno ulivanje sledi bivanja; oblike se porajajo iz prepleta treh izraznih načinov, kot material pa služijo prostori in artefakti palače. Instalacija vključuje performativne in narativne elemente, ki predstavlajo tudi osnovo za nastanek knjige. Pri projektu bodo sodelovali: pesnica Laura Sims, skladatelj in performer Christopher Tignor ter arhitekturni zgodovinar in teoretik Alberto Perez-Gomez.

Instalacija v Palači Fortuny bo ustvarila raziskovalni diskurz, ki bo vključeval asociativne procese produkcije predmetov in prostorov, zaznamovane s skoraj anarhičnimi korespondencami sodelavcev.

Delo bo vključevalo preoblikovane rentgenograme v naravni velikosti (nekateri bodo vtisnjeni v steklo), transformativne slike in tridimenzionalne ulitke z integralnimi armaturami; ti elementi bodo prepleteni z izvedbo glasbenih kompozicij. Delo bo tako preoblikovalo obstoječe prostore Palače Fortuny.

Site Castings se začne z zgodbami o dojemanju; dojemanje je podano kot oblika prostora, ki jo določata tok časa in njegova prisotnost v materialnih sledeh bivanja. Skozi podajanje korespondenc in pripovedne strukture se poraja umetniška forma, sredstvo, s katerim preko konstrukcije filtrov, ki telo povezujejo z zunanjim svetom, oblikujemo izkušnjo.

Povezave do sodelujočih pri projektu Site-Castings:
http://www.laurasims.net/home/
http://www.wiresundertension.com/ ; https://vimeo.com/92470422
https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_P%C3%A9rez-G%C3%B3mez
http://fortuny.visitmuve.it/en/home/

Tehnični pomočniki za Site Castings: Federica Caregnato & Ana Klofutar Hergeršič

*As with several pieces comprising “Site Castings”, the artifact will move through several transformative iterations resulting in a 3-dimensional form carved from Marble: from ephemeral to permanent.